REJESTRACJA / pierwsze logowanie (1z2)
W celu weryfikacji podaj następujące dane z dowolnej FV z ostatnich trzech miesięcy:
Można wpisywać faktury za 2019 rok